Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 20 2014

celsaroyerlc

Klimat a zachowania populacji

Zaskoczył mnie niedawno znajomy krakowski psychiatra, opowiadając o wyczytanym w jednym z pism branżowych informacjach na temat wpływu klimatu na zachowanie ludzi na świecie. gabinet psychologiczny kraków Naukowiec, który opublikował te informacje, przeprowadził dokładną analizę prac z różnorodnych dziedzin nauki:

• psychologii,

• ekonomiki,

• historii,

• archeologii,

• polityki,

Na podstawie przeprowadzonych analiz, naukowiec ten doszedł do przekonania, iż w najróżniejszych miejscach na Ziemi oraz w różnych okresach historycznych, istnieje pewna reguła dotycząca zmian klimatycznych oraz zachowań ludzkich.

Stwierdził on, iż zmiany klimatu objawiające się wzrostem przeciętnych temperatur, deficytem opadów i trwającą długo suszą ściśle łączyły się z większą przemocą u ludzi. Jak dowodzi, związek ten dotyczy zarówno relacji łączących pojedyncze osoby (objawiający się na przykład w formie aktów przemocy domowej), jak i konfliktów plemiennych.

Tags: się

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl